RESCUE-SAFE

      I SAMARBEJDE MED 

FORSIDE    AMBULANCE    CARE    VAGTER    LUFTAMBULANCE    KONTAKT
 

 

MILJØVENLIGT - SIKKERT - SKÅNSOMT

Rescue-Safe løser problemet for kommunerne, når borgere falder i eget hjem eller i plejehjem.

Arbejdsmiljøhensyn kræver at alle tunge løft er planlagt. Et løft af en borger der er faldet i eget hjem er en stor udfording at planlægge - særligt fordi planen skal være klar dag og nat altid.

Rescue-Safe støtter tanken om medarbejdernes sundhed og trivsel, og har investeret i tekniske løsninger der løser dette behov. Samtidig er et hold af Rescue-Safe konstant på vagt for at løse denne opgave, dag og nat - året rundt.

 

Løftevagt:

Rescue-Safe kører i de mest miljøvenlige biler, med det bedste udstyr til at løfte borgere op. Borgere som er faldet og som skal hjælpes op så skånsomt og hjælpsomt som muligt. Samtidig er vores personale uddannet og erfaren i at kunne vurdere, om borgeren kan have pådraget sig et brud, der kræver yderligere behandling.

Rescue-Safe har 12 mand i et hold, der står til rådighed døgnet rundt, og udfører løftevagt for kommunerne og private.

Responstid - 30 minutter.

 

Assistance til plejesektoren:

Rescue-Safe udfører en stor mængde assistancer til plejesektoren - fortrinsvis i områder med tunge løft og hjælpemidler.

Når en borger skal i seng, eller tages op af denne om morgenen - vil det oftest foregå med borgerens egen lift, stillet til rådighed af kommunen.

Plejebehov ændrer sig - også med kort varsel. I disse tilfælde kan Rescue-Safe levere assistance - på baggrund af et effektivt stående beredskab - til i kortere eller længere perioder at hjælpe borgere i seng, eller op af denne igen.

Når hjemmeplejen skal skifte plejeseng, eller andre hjælpemidler skal tages i brug, kan Rescue-Safe bistå med forflytninger og lignende. 

Powered by Cumulus IT I/S - Frontend CMS - Rescuesafe.dk © 2012